Conversa amb professor nadiu

Aquests cursos s'imparteixen amb un nombre molt reduït d'alumnes i un professor nadiu.

Constitueixen la millor eina per adquirir fluïdesa a l'hora de parlar anglès i adquirir nou vocabulari. T'ajudarem, també, a corregir errors gramaticals i a millorar la pronunciació.

Durant la classe, generem debats converses que et permetran d'interactuar en anglès. Al cap de poc temps, et sentiràs més còmode parlant en llengua anglesa.   

Ideal per a totes aquelles persones que vulguin millorar el seu anglès oral, ja sigui professionalment o personalment.

Aquest curs pot ser complementari a qualsevol altre curs realitzat al centre.

Conversa amb professor nadiu